7.4V_리튬폴리머

인기상품 (본 카테고리에서 판매량이 높은 상품입니다.)
베스트 아이템 상품 리스트
상품 섬네일
 • 건가스(Jeil C)+탑가스(PD)+비비탄(Marui): OK
 • 37,500원
상품 섬네일
 • 스피드 비비로더 (90발): MARUI
 • 13,000원
상품 섬네일
 • 그물망 프로 타겟 TG-001: MARUI
 • 32,500원
상품 섬네일
 • B6 다목적 충전기&파워 콤보세트: I-Max
 • 49,000원
상품 섬네일
 • 8.4V-1100mAh(크레인스톡, NI-MH): Kypom
 • 27,000원

상품 정보, 정렬

9
개의 상품이 있습니다.
검색결과 정렬
상품 리스트
상품 섬네일
 • 7.4V-1100mAh 20C Li-PO Single Type: i-Max
 • 21,000원
상품 섬네일
 • 7.4V-1450mAh 20C Li-PO Single Type: i-Max
 • 28,000원
상품 섬네일
 • 7.4V-2200mAh 20C Li-PO Double Type: i-Max
 • 35,000원
상품 섬네일
 • 7.4V-1450mAh 20C Li-PO Double Type: i-Max
 • SOLD OUT
상품 섬네일
 • 7.4V-1100mAh 20C Li-PO Double Type: i-Max
 • SOLD OUT
상품 섬네일
 • 7.4V-1300mAh 20C Li-PO Rectangle Type: i-Max
 • 28,000원
상품 섬네일
 • 7.4V-1300mAh 20C Li-PO PEQ15 Type: i-Max
 • 25,000원
상품 섬네일
 • 7.4V-680mAh 20C Li-PO Micro Type: i-Max
 • SOLD OUT
상품 섬네일
 • 7.4V-1200mAh 20C Li-PO Stick Type: i-Max
 • 32,000원
 1. 1